Uw bestellijst Geen producten 0 shopping_cart

Wijziging material safety data sheets (MSDS)

Als gevolg van nieuwe EU-regelgeving is de veiligheidsinformatie (MSDS) van onze reinigings- en desinfectiemiddelen aangepast.  U kunt de gewijzigde veiligheidsinformatie bij het betreffende product in de webshop downloaden.


Wat is er veranderd?

Als gevolg van EU-verordening 2020/878 is met name de opzet van de MSDS gewijzigd en de informatie uitgebreid:

 • Rubriek 9 ‘fysische en chemische eigenschappen’ is uitgebreid met informatie over o.a. het voorkomen en de vorm van het product; belangrijke gegevens over de gezondheids- en milieubescherming en de veiligheid en aangevuld met informatie over de fysische gevarenklassen;

 • In rubriek 11 ‘toxicologische informatie’ en rubriek 12 ‘ecologische informatie’ is de informatie over de ecologische en toxicologische eigenschappen uitgebreid.Een andere wijziging in de MSDS is doorgevoerd naar aanleiding van EU-verordening 2019/1148 betreffende het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven. De stoffen of de mengsels waarop deze verordening van toepassing is, worden genoemd in rubriek 15 ‘Regelgeving’.

 • Tenslotte wordt de vermelding van de UFI-code in de MSDS verplicht. Deze “unique formula identifier” (UFI) is een alfanumerieke code van 16 karakters lang en wordt gebruikt om samenstellingen van gevaarlijke mengsels te definiëren. De UFI-code wordt vermeld in rubriek 1 van de MSDS, zodat u deze in geval van nood snel terugvindt om door te geven aan het antigifcentrum of ander alarmnummer.


Voor de producten FoodClean Handzeep IFS, Handzeep WHO, Handcrème en Handbeschermingslotion is de UFI-code niet van toepassing (deze producten vallen onder de cosmetische wetgeving).


Werkwijze aanbieden lege verpakkingen

Het is belangrijk dat de lege verpakkingen klaar staan op de dag dat u een levering van ons ontvangt, zodat de terugname van de lege verpakkingen vlot verloopt. Wanneer de lege verpakkingen niet klaar staan, is onze chauffeur genoodzaakt dit op de volgende afleverdatum mee te nemen.

De lege verpakkingen moeten volgens de richtlijnen van de Wet vervoer Gevaarlijke stoffen retour gegeven worden.

Dit betekent dat:

 • alle emballage leeg moet worden aangeboden en dus geen restant chemie mag bevatten;

 • alle lege cans, vaten en containers voorzien moeten zijn van doppen en etiketten (in geval van een kapotte sleeve, deze om het handvat van de can wikkelen);

 • de containers inclusief deksel moeten worden aangeboden, waarbij ook de afsluiter onderaan de container moet zijn dichtgedraaid en voorzien moet zijn van een dop;

 • alleen vaten mét (twee!) schroefdoppen retour kunnen worden gegeven;

 • de drumtainers en (opvang)bakken géén resten chemie, water, vuil of afval mogen bevatten;

 • er géén resten chemie aan de buitenzijde van de cans, vaten, containers, drumtainers en (opvang)bakken mogen voorkomen;

 • wanneer een volle pallet lege cans of twee lege vaten ineens aangeboden worden, verzoeken wij u deze ingeseald en op een pallet aan te bieden, zodat deze verpakking voldoet aan de stuwage-voorschriften die voor de vrachtwagen gelden;

 • in geval van het retour geven van een volle of deels volle verpakking aan u het verzoek dit vóór de afleverdatum aan ons te melden, zodat hiervoor een vervoersdocument kan worden aangemaakt waarover onze chauffeur moet beschikken.


Wanneer de lege emballage niet aan deze voorwaarden voldoet, wordt onze chauffeur én uw bedrijf (als afzender) hiervoor aansprakelijk gesteld en kan een forse boete voor beide partijen het gevolg zijn. Dit willen we uiteraard voorkomen.


Alternatieven voor CMR-stof ethanol en quathoudende desinfectiemiddelen

Belangrijk voor u is te weten dat u een veilig desinfectiemiddel inkoopt. Alcoholhoudende desinfectiemiddelen bestaan grotendeels uit ethanol en isopropylalcohol. Door het vaak ontbreken van een alternatief worden desinfectiemiddelen op basis van ethanol nog gedoogd. Ze hebben een wettelijke goedkeuring, maar gebruik is alleen toegestaan op voorwaarde dat de arbeidsomstandigheden zijn aangepast. Ook bij quathoudende desinfectiemiddelen worden steeds meer kritische kanttekeningen geplaatst. Eco2Clean beschikt over een innovatief desinfectiemiddel dat ethanol- en quathoudende middelen kan vervangen én inzetbaar is in een Halal/Kosher productieomgeving. Lees meer.


Laquick wipes


Gebruikt u onze Laquick Wipes al? Deze gebruiksklare vochtige reinigings- en desinfectiedoekjes zijn verkrijgbaar per emmer/150 wipes. Laquick Wipes zijn toegelaten door het CTGB onder nr. 15181 N en kunnen worden gebruikt als middel ter bestrijding van bacteriën (exclusief bacteriesporen en mycobacteriën), gisten en schimmels op harde oppervlakken, op materialen in de voedingsindustrie en in ruimten waar mensen verblijven. De doekjes zijn bestemd voor eenmalig gebruik en kunnen worden toegepast voor het reinigen en desinfecteren van kleine, harde oppervlakken, die voor het behandelen visueel schoon zijn of schoon zijn gemaakt, zoals snijplaten, messen, bandjes, thermometers, tiptoetsen, bedieningspanelen, telefoons, handgrepen, deurklinken, toiletkranen, toiletbrillen, keyboards, aanrechtbladen, kastgrepen, messen, tangen en alle andere oppervlakken waar kruisbesmetting kan optreden. Laquick Wipes kunnen worden ingezet op oppervlakken die in contact komen met eet- en drinkwaren en de grondstoffen hiervoor.

Laquick Wipes zijn getest volgens:

 • EN 16615:2015

 • EN 1276:2009

 • EN 1657:2005

 • Bewifood non woven doeken hebben een ISEGA-certificaat (geschikt voor gebruik in de voedingsindustrie).

De rapporten van de werkzaamheidstesten zijn op aanvraag verkrijgbaar.


Eco2Clean zorgt voor uw hygiëne

Eco2Clean levert al meer dan 24 jaar hoogwaardige reinigings- en desinfectiemiddelen aan de voedingsmiddelenindustrie (ruim 500 relaties) én is kennispartner op het gebied van hygiëne en schoonmaak. Wij beschikken over zeer ervaren medewerkers, gespecialiseerd in de food-schoonmaak. Specifiek het beheersen en optimaliseren van hygiëne- en schoonmaakprocessen is onze kracht. Eco2Clean werkt vanuit drie business units: Products, Consultancy & Systems en ICT. Afhankelijk van de behoefte van de klant wordt naast het leveren van producten ook ondersteuning van Consultancy & Systems en/of ICT ingezet. De korte lijnen in ons bedrijf stellen ons in staat adequaat in te spelen op actuele trends en ontwikkelingen. Bezoek onze website voor meer informatie.