Uw bestellijst Geen producten 0 shopping_cart

Ons magazijn is verhuisd!

Met ingang van 15 november 2021 vindt u ons aan de Geograaf 38 b in Duiven. Wij zijn slechts een deur opgeschoven. Het nieuwe magazijn ligt direct naast onze oude locatie. Met een
verdubbeling van onze magazijnruimte zijn wij voorbereid op de toekomstige groei van ons bedrijf.
Adresgegevens nieuwe magazijn:
Magazijn Eco2Clean B.V.
Geograaf 38b (voorheen Geograaf 38a)
6921 EW Duiven
T +31 (0)343 59 54 68


Wijziging material safety data sheets (MSDS)!

Als gevolg van nieuwe EU-regelgeving zal de veiligheidsinformatie (MSDS) van onze reinigings- en desinfectiemiddelen worden aangepast. Deze aanpassingen moeten uiterlijk op 1 januari 2023 zijn doorgevoerd. Wij zijn inmiddels bezig de wijzigingen en aanvullingen in de MSDS te verwerken. De huidige opzet van de MSDS kan tot en met 31 december 2022 gebruikt worden. U krijgt te zijner tijd de geactualiseerde MSDS per email toegestuurd.

Wat verandert er?

 1. Als gevolg van EU-verordening 2020/878 is met name de opzet van de MSDS gewijzigd en de informatie uitgebreid:
  - rubriek 9 ‘fysische en chemische eigenschappen’ is uitgebreid met informatie over o.a. het voorkomen en de vorm van het product; belangrijke gegevens over de gezondheids- en milieubescherming en de veiligheid en aangevuld met informatie over de fysische gevarenklassen;
  - in rubriek 11 ‘toxicologische informatie’ en rubriek 12 ‘ecologische informatie’ is de informatie over de ecologische en toxicologische eigenschappen uitgebreid.

 2. Een andere wijziging in de MSDS is doorgevoerd naar aanleiding van EU-verordening 2019/1148 betreffende het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven. De stoffen of de mengsels waarop deze verordening van toepassing is, worden genoemd in rubriek 15 ‘Regelgeving’.

 3. Tenslotte wordt de vermelding van de UFI-code in de MSDS verplicht. Deze “unique formula identifier” (UFI) is een alfanumerieke code van 16 karakters lang en wordt gebruikt om samenstellingen van gevaarlijke mengsels te definiëren. De UFI-code wordt vermeld in rubriek 1 van de MSDS, zodat u deze in geval van nood snel terugvindt om door te geven aan het antigifcentrum of ander alarmnummer.

Voor de producten FoodClean Handzeep IFS, Handzeep WHO, Handcrème en Handbeschermingslotion is de UFI-code niet van toepassing (deze producten vallen onder de cosmetische wetgeving).


Alternatieven voor CMR-stof ethanol en quathoudende desinfectiemiddelen

Belangrijk voor u is te weten dat u een veilig desinfectiemiddel inkoopt. Alcoholhoudende desinfectiemiddelen bestaan grotendeels uit ethanol en isopropylalcohol. Door het vaak ontbreken van een alternatief worden desinfectiemiddelen op basis van ethanol nog gedoogd. Ze hebben een wettelijke goedkeuring, maar gebruik is alleen toegestaan op voorwaarde dat de arbeidsomstandigheden zijn aangepast. Ook bij quathoudende desinfectiemiddelen worden steeds meer kritische kanttekeningen geplaatst. Eco2Clean beschikt over een innovatief desinfectiemiddel dat ethanol- en quathoudende middelen kan vervangen én inzetbaar is in een Halal/Kosher productieomgeving. Lees meer.


Laquick wipes

Gebruikt u onze Laquick Wipes al? Deze gebruiksklare vochtige reinigings- en desinfectiedoekjes zijn verkrijgbaar per emmer/150 wipes. Laquick Wipes zijn toegelaten door het CTGB onder nr. 15181 N en kunnen worden gebruikt als middel ter bestrijding van bacteriën (exclusief bacteriesporen en mycobacteriën), gisten en schimmels op harde oppervlakken, op materialen in de voedingsindustrie en in ruimten waar mensen verblijven. De doekjes zijn bestemd voor eenmalig gebruik en kunnen worden toegepast voor het reinigen en desinfecteren van kleine, harde oppervlakken, die voor het behandelen visueel schoon zijn of schoon zijn gemaakt, zoals snijplaten, messen, bandjes, thermometers, tiptoetsen, bedieningspanelen, telefoons, handgrepen, deurklinken, toiletkranen, toiletbrillen, keyboards, aanrechtbladen, kastgrepen, messen, tangen en alle andere oppervlakken waar kruisbesmetting kan optreden. Laquick Wipes kunnen worden ingezet op oppervlakken die in contact komen met eet- en drinkwaren en de grondstoffen hiervoor.

Laquick Wipes zijn getest volgens:

 • EN 16615:2015
 • EN 1276:2009
 • EN 1657:2005
 • Bewifood non woven doeken hebben een ISEGA-certificaat (geschikt voor gebruik in de voedingsindustrie).

De rapporten van de werkzaamheidstesten zijn op aanvraag verkrijgbaar.


Eco2Clean zorgt voor uw hygiëne

Eco2Clean levert al meer dan 20 jaar hoogwaardige reinigings- en desinfectiemiddelen aan de voedingsmiddelenindustrie (ruim 500 relaties) én is kennispartner op het gebied van hygiëne en schoonmaak. Wij beschikken over zeer ervaren medewerkers, gespecialiseerd in de food-schoonmaak. Specifiek het beheersen en optimaliseren van hygiëne- en schoonmaakprocessen is onze kracht. Eco2Clean werkt vanuit drie business units: Products, Consultancy & Systems en ICT. Afhankelijk van de behoefte van de klant wordt naast het leveren van producten ook ondersteuning van Consultancy & Systems en/of ICT ingezet. De korte lijnen in ons bedrijf stellen ons in staat adequaat in te spelen op actuele trends en ontwikkelingen. Bezoek onze website voor meer informatie.